VERKSAMHETSORTER

 

Norrköping

Linköping

Söderköping

Stockholm

GRÖNYTOR

 

 • Planteringar, planteringsförslag
 • Gräsanläggningar
 • Beskärning
 • Stubbfräsning
 • Häckplantering
 • Löpande skötseluppdrag för Brf-föreningar, företag och privatpersoner

 

 

STENSÄTTNINGAR

 

 • Marksten, betong eller natursten
 • Murar
 • Växthusgrunder

 

TRÄARBETEN

 

 • Staket
 • Altaner

 

PÅ VINTERN

 

 • Snöskottning
 • Beskärning

STENSÄTTERIET

Stensätteriet gör det mesta i utemiljön kring

villan, radhuset eller innergården.

KONTAKT

 

Stensätteriet / Bäckeby snickeri

 

Barbro Ravander

070 384 07 83

barbro72@icloud.com

 

Martina Oskarsson

070 384 08 63

martinaoskarsson@icloud.com

 

Kontakta oss för offert!